CESTA PŘÍRODNÍHO HRDINY


Proč Tarzan ?

Tarzan je pro mě symbolem přírodního (přirozeného) hrdiny, který každým svým pohybem vyjadřuje svobodu a svrchovanost, je pánem „džungle“, aneb opravdovým tvůrcem svého života, používá svůj instinkt a zdravý selský rozum, který si sám ověří. Žije mimo zónu vražedných jistot, v každé chvíli je přítomen úplně naplno s klidným přijetím toho, že kterýkoliv okamžik může být ten poslední, proto nic neodkládá „na někdy“ a jedná, jak mu jeho otevřené srdce radí.

Přezdívku „Tarzan“ jsem dostal v monoha nezávislých kolektivech, nevím jaké kvality ve mně viděli druzí, ale když jsem ji po letech přijal, viděl jsem v tom právě tyto kvality. Žít „jako Tarzan“ je pro mě velká životní výzva i životní smysl, který naplňuji, jak nejlépe dovedu.

Navzdory své lásce k přírodě, žiji městským životem, a ať jezdím autem, tramvají, na koloběžce či chodím pěšky, ať jsem v čajovně, kanceláři či pod širým nebem, dělám vše tak, abych vnímal posvátnost přítomného okamžiku a vyplnil jej činností, která mi dává opravdový smysl, což je směřování ke svobodě na všech úrovních.

Věřím že každý z nás má ve svém srdci jakéhosti „Tarzana“- hrdinu který s životem nehraje na „má dáti, dal“ , ale s radostným klidem a dětskou hravostí nekompromisně naplňuje své nejhlubší poslání a touhy. A to je pravým smyslem tohoto projektu – inspirovat a dodávat odvahu, aby každý v kom ještě doutná touha žít naplno, vypustil toho svého „Tarzana“a těšil se z dobrodružství a kotrmelců které tato cesta provází.

BUĎ PŘÍRODNÍ HRDINA !

Lukásh (Tarzan) Gondek